Επιλογή του τεχνολογικού σχεδίου του καθαρισμού των βοθρολυμάτων

Η επιλογή των καλύτερων σχεδίων του καθαρισμού των βοθρολυμάτων είναι αρκετά περίπλοκο πρόβλημα, και αυτό καθορίζεται από την πολυμορφία των προσμίξεων που βρίσκονται στο νερό και από τις υψηλές απαιτήσεις σχετικά με την ποιότητα του καθαρισμού του νερού.

Οι μακροπρόθεσμοι μέθοδοι του βιολογικού καθαρισμού των βοθρολυμάτων

Η μέθοδος του βιολογικού καθαρισμού βασίστηκε στις ικανότητες των μικροοργανισμών να χρησιμοποιούν ως τροφή τους πολλές οργανικές και μη οργανικές ουσίες, που περιέχουν τα βοθρολύματα.

Η εξέλιξη από την δεξαμενή στα SBR συστήματα

Η αύξηση τον τελευταίο καιρό των εξοχικών γύρω από τις πόλεις, δημιούργησε πολλά προβλήματα, κυρίως οικολογικά, γιατί δεν είναι πάντα ωφέλιμη η τοποθέτηση αποχετευτικών δικτύων πολλών χιλιομέτρων.

Επίκαιρη και αναγκαία λύση προβλημάτων του καθαρισμού των βοθρολυμάτων

Σήμερα, το επίπεδο μόλυνσης του περιβάλλοντοςαπό τα προϊόντα της ζωικής δραστηριότητας σε περιοχές μεπυκνό πληθυσμό φτάνει σε κρίσιμο βαθμό. Η μόλυνση τουπεριβάλλοντος οδηγεί στη δηλητηρίαση υδροφόρωνοριζόντων.

Σύντομη περιγραφή των συστημάτων “UBAS”

Αυτά τα συστήματα σχεδιάστηκαν με βάσει την πείρα στην κατασκευή και τους πειραματισμούς σε διάφορους τύπους συστημάτων καθαρισμού. Ερευνώντας τις διαδικασίες του βιολογικού καθαρισμού στο δικό μας εργαστήριο, βρήκαμε τις λύσεις για πολλά προβλήματα των συστημάτων καθαρισμού.

Έλεγχος της ρύπανσης από τα αστικά απόβλητα

Η επεξεργασία των λυμάτων αποτελεί ένα σημαντικό μέτρο για τον περιορισμό των επιπτώσεων από τη διάθεση τους σε διάφορους αποδέκτες. Με τον ορό λύματα αναφερόμαστε είτε στα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες είτε στα υγρά απόβλητα από τις συνήθεις δραστηριότητες μιας πόλης.