Βιολογικός καθαρισμός
λυμάτων ξενοδοχείων
Βιολογικός καθαρισμός
λυμάτων ξενοδοχείων
Στα ξενοδοχεία που δεν έχουν κεντρική αποχέτευση και χρησιμοποιούν βόθρους δημιουργούνται πολλά προβλήματα με την διάθεση λυμάτων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η δυσοσμία που ενοχλεί τους πελάτες ειδικά όταν τα βυτιοφόρα οχήματα κάνουν άντληση λυμάτων από τους βόθρους η δυσοσμία και ο θόρυβος είναι πολλή ενοχλητική. Μάθετε περισσότερα Επικοινωνία
Βιολογικός καθαρισμός
λυμάτων κατοικιών
Βιολογικός καθαρισμός
λυμάτων κατοικιών
Ένα μεγάλο ποσοστό των κατοίκων της Ελλάδος στερούνται του δικτύου αποχέτευσης, το σύνολο δηλαδή των σωληνώσεων που θα παραλάβουν τα λύματα που δημιουργούμε στο σπίτι μας και θα τα οδηγήσουν στις κεντρικές μονάδες βιολογικού καθαρισμού, προκειμένου να αφαιρεθεί το μεγαλύτερο μέρος των μικροοργανισμών και των ακαθαρσιών και να επιστρέψει το νερό στη θάλασσα. Μάθετε περισσότερα Επικοινωνία
Βιολογικός καθαρισμός επιχειρήσεων
υγειονομικού ενδιαφέροντος
Βιολογικός καθαρισμός επιχειρήσεων
υγειονομικού ενδιαφέροντος
Στα εστιατόρια που δεν έχουν κεντρική αποχέτευση δημιουργούνται πολλά προβλήματα με την διάθεση λυμάτων. Τα λίπη που προέρχονται από κουζίνες φράζουν τα δίκτυα αποχέτευσης και δημιουργούν πρόβλημα στην λειτουργία του συστήματος βιολογικού καθαρισμού. Η λύση είναι λιποσυλλέκτης που μαζεύει τα λίπη και προστατεύει τα δίκτυα από φράξιμο και βοηθάει στη ομαλή λειτουργία του συστήματος βιολογικού καθαρισμού. Μάθετε περισσότερα Επικοινωνία